Doelen van de Coöperatieve vereniging ValleiEnergie

 • Terugdringen van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas en aardolie;
 • Energie besparen waar mogelijk (gebouwen en mobiliteit);
 • Lokaal groene energie opwekken (zon, wind, water, biomassa);
 • Een gemeenschap vormen van mensen, bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij het opwekken en zelf benutten van regionale duurzame energie;
 • Werken zonder winstoogmerk, opbrengsten worden geinvesteerd in de regio;
 • Lees meer over onze doelstellingen in de statuten.

Verzorgingsgebied Coöperatie ValleiEnergie

 • Zes gemeenten in Gelderland: Barneveld, Ede,  Nijkerk, Scherpenzeel, Renkum en Wageningen;
 • Drie gemeenten in Utrecht: Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

Principes waarop de coöperatie gebaseerd is

 • Vrijwillig en open lidmaatschap
 • Democratisch ledenbestuur
 • Economische participatie van deelnemers
 • Autonoom en onafhankelijk
 • Belang van educatie, training en informatie
 • Coöperatie van coöperaties (samenwerking tussen coöperaties)
 • Aandacht voor de lokale leefomgeving

Financiering

Coöperatie ValleiEnergie heeft geen winstoogmerk en wordt als volgt gefinancierd:

 • lidmaatschapsbijdragen door leden;
 • uitgave van participaties voor concrete doelen;
 • een bijdrage door OM - nieuwe energie per energieklant via ValleiEnergie;
 • startsubsidies door de Provincie Gelderland en enkele gemeentes (Ede, Veenendaal en Wageningen);
 • projectsubsidies voor het uitvoeren van projecten;
 • donaties en legaten.

Achtergronddocumenten

 

Zoeken

Nieuwsbrief ontvangen?

Klanten vertellen...

Het is een mooi idee dat ValleiEnergie wil werken aan een zelfvoorzienende Vallei. Dat steunen we graag. Ook in ons eigen kantoor: we werken toe naar een energieneutraal kantoor. Daarvoor hebben we in de laatste jaren geïnvesteerd in isolatie, dat blijven we nog een paar jaar doen en dan stappen we over op een nieuw systeem voor  verwarming. 

De PV-installatie op het dak van het kantoor van De Lynx produceert jaarlijks 7000 – 7500 kwh. Netto leveren we per jaar aan ValleiEnergie 2000 – 2500 kwh. 

Rob Janmaat
Naar alle klanten vertellen... »