Doelen van de Coöperatieve vereniging ValleiEnergie

 • Terugdringen van fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas en aardolie;
 • Energie besparen waar mogelijk (gebouwen en mobiliteit);
 • Lokaal groene energie opwekken (zon, wind, water, biomassa);
 • Een gemeenschap vormen van mensen, bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij het opwekken en zelf benutten van regionale duurzame energie;
 • Werken zonder winstoogmerk, opbrengsten worden geinvesteerd in de regio;
 • Lees meer over onze doelstellingen in de statuten.

Verzorgingsgebied Coöperatie ValleiEnergie

 • Zes gemeenten in Gelderland: Barneveld, Ede,  Nijkerk, Scherpenzeel, Renkum en Wageningen;
 • Drie gemeenten in Utrecht: Renswoude, Rhenen en Veenendaal.

Principes waarop de coöperatie gebaseerd is

 • Vrijwillig en open lidmaatschap
 • Democratisch ledenbestuur
 • Economische participatie van deelnemers
 • Autonoom en onafhankelijk
 • Belang van educatie, training en informatie
 • Coöperatie van coöperaties (samenwerking tussen coöperaties)
 • Aandacht voor de lokale leefomgeving

Financiering

Coöperatie ValleiEnergie heeft geen winstoogmerk en wordt als volgt gefinancierd:

 • lidmaatschapsbijdragen door leden;
 • uitgave van participaties voor concrete doelen;
 • een bijdrage door OM - nieuwe energie per energieklant via ValleiEnergie;
 • startsubsidies door de Provincie Gelderland en enkele gemeentes (Ede, Veenendaal en Wageningen);
 • projectsubsidies voor het uitvoeren van projecten;
 • donaties en legaten.

Achtergronddocumenten

 

Zoeken

Nieuwsbrief ontvangen?

Klanten vertellen...

Met het Plushuis dat wij in 2012 bouwden produceren we 2 x zoveel energie als dat we zelf gebruiken. Dat doen we all-electric, dus zonder gas- of houtkachel, met zonnepanelen, een zonneboiler en een warmtepomp. Het kan nu al! Het overschot aan energie verkopen we via ValleiEnergie als ValleiStroom. We sturen dus zelf de energiefactuur, in plaats dat we er een krijgen, hoe gaaf is dat?  

Nicolaas van Everdingen
Naar alle klanten vertellen... »