Weer de groenste!


19 november 2018

Voor het vierde jaar  op rij is het energiecollectief om| nieuwe energie verkozen tot groenste energieleverancier van Nederland. ValleiEnergie levert met bijna 40 andere lokale opwekkers de groene lokale stroom aan om| nieuwe energie.

In het jaarlijks terugkerende onafhankelijke onderzoek van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE behaalt om| nieuwe energie opnieuw het rapportcijfer 10. Daarmee laten we de grote traditionele energieleveranciers en zelfs een aantal bekende groene leveranciers achter ons.

“In lokaal zit onze kracht”

Directeur André Dippell van om: “We zijn ontzettend trots dat we onze titel als groenste leverancier mogen behouden. Het had ook eigenlijk niet anders gekund dan weer zo hoog te eindigen. Wij zijn de enige leverancier die onze energie uitsluitend laten produceren door vele tientallen lokale burgerinitiatieven bij energiecoöperaties. Zij investeren in zonne- en windenergie in hun eigen buurt, waardoor onze klanten letterlijk langs kunnen gaan bij de projecten waar we energie opwekken. Groener kunnen we het niet maken!”

Veel leveranciers blijven slecht scoren
Van de 29 onderzochte leveranciers scoren er 13 nog steeds een onvoldoende. Het rapport vergelijkt de leveranciers op de onderdelen investeringen, inkoop en levering van energie. Opvallend is dat veel slecht scorende leveranciers zichzelf in de markt zetten als groene energieleverancier. Een kwalijke zaak aldus André Dippell: “Groene energie wordt te pas en te onpas gebruikt voor energie die helemaal niet groen is; sjoemelstroom noemen wij dat. Dat is nou juist waarom wij onze energie lokaal opwekken in de eigen buurt van onze klanten. Van ons allemaal en voor ons allemaal, dat noemen wij nu nieuwe energie! We hoeven ons niet te verstoppen achter constructies om onze stroom te vergroenen. Bij ons mag iedereen zien hoe we het aanpakken en daar vooral aan meedoen. Door volledig transparant te zijn, winnen wij het vertrouwen van de consument.”

Over om | nieuwe energie
om | nieuwe energie is een energiecollectief bestaande uit bijna 40 lokale energiecoöperaties. ValleiEnergie is een van deze coöperaties die lokaal 100% duurzame stroom opwekken. Het collectief heeft geen winstoogmerk. Daarom worden de energieprijzen, vergeleken met andere leveranciers, steeds goedkoper en kan de opbrengst worden gebruikt om lokaal weer nieuwe energieprojecten te ontwikkelen. Zo werken ze toe naar een energieneutraal Nederland. Een overzicht van alle aangesloten coöperaties is te vinden op www.samenom.nl.

 

ValleiEnergie beloont groener rijden met Slim laden


8 november 2018

Rijd je elektrisch in een BMW, Tesla of Renault?

Bespaar dan tot 250 euro per jaar op je energierekening door je auto nog duurzamer op te laden!

Met de lokaal opgewekte 100% groene energie van ons ben je natuurlijk goed bezig. Je laadt je elektrische auto dan al duurzaam op. Maar wanneer je in een BMW, Tesla of Renault rijdt is het nu mogelijk om je auto nog duurzamer op te laden.

Het enige wat je hoeft te doen als klant van ValleiEnergie is de gratis app te downloaden.

ValleiEnergie en OM | Nieuwe energie zijn namelijk de samenwerking met Jedlix aangegaan om het elektrisch rijden nog duurzamer maar ook financieel aantrekkelijker te maken: Slim Laden.

De beschikbare hoeveelheid duurzame energie op het net verandert gedurende de hele dag. Op het moment dat er niet genoeg wind- of zonne-energie beschikbaar is, moeten gas en kolencentrales extra bijstoken om de balans op het netwerk te behouden. Maar de Slim Laden app zorgt ervoor dat de auto wordt geladen op momenten dat er voldoende duurzame energie beschikbaar is. Zo balanceren we samen het elektriciteitsnet op een verantwoorde manier, waarvoor je een financiële beloning ontvangt die via je energierekening wordt uitbetaald.

Slim laden. Dat is rijden op nieuwe energie.

Wil je meer weten ga dan naar www.samenom.nl\slimladen en download de app. In de app geef je aan dat je bij ons klant bent en wordt de besparing via ons voor je geregeld.

 

De geluidswal A12 Ede is sterk genoeg voor 5000 panelen


13 maart 2018

Wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede en voorzitter Elmar Theune van ValleiEnergie plaatsten 13 maart symbolisch het eerste zonnepaneel op de geluidswal langs de A12 bij Ede. De ontwikkeling van ZonneWal A12 Ede is weer een stapje dichterbij. In december werd onderzoek gedaan naar de grondsterkte en daaruit blijkt dat de wal 5000 panelen kan dragen.

In de komende periode wordt nog onderzocht hoe de zonnepanelen het beste opgesteld kunnen worden. Zodat weggebruikers en omwonenden geen last van reflectie krijgen. Daarna wordt een vergunning voor de aanleg aangevraagd. Als alles volgens planning verloopt, start de aanleg van de zonnewal in de eerste helft van 2019.  

Inwoners van Ede kunnen meedoen en een paneel kopen. Zo kunnen we met elkaar meer dan een miljoen kWh per jaar aan zonnestroom opwekken. Belangstellenden kunnen zich hier al aanmelden voor de nieuwe zonnecentrale.

CollageZon Bennekom is geopend!


23 februari 2018

Op deze zonnige vrijdagmiddag in februari heeft wethouder Leon Meijer CollageZon officieel geopend. Op het dak van het multifunctioneel centrum Collage liggen 275 panelen. Deze panelen wekken genoeg stroom op voor 25 huishoudens met een gemiddeld jaarverbruik. De leerlingen van de Wilhelminaschool (in gebouw Collage) kregen voorafgaande aan de opening een gastles over zonne-energie en over de energiecentrale op het dak van hun school van medewerkers van ValleiEnergie.

En bekijk op de pagina Hier wordt ValleiStroom opgewekt hoeveel stroom deze zonnecentrale oplevert.

OfficiŰle opening van zonnecentrale Collage


19 februari 2018

Vrijdag 23 februari vindt de feestelijke opening plaats van de zonnecentrale op het dak van het Multifunctioneel centrum Collage in Bennekom (Hogeweg 23). Wethouder Leon Meijer en de schoolkinderen verrichten samen de openingshandeling.

Op het dak van het Collage liggen 275 panelen. Zij wekken genoeg stroom op voor 25 huishoudens met een gemiddeld jaarverbruik. Zonnecentrale Collage is de vierde centrale van ValleiEnergie.

Ongeveer 55 deelnemers die in de omgeving van Collage wonen maakten de bouw van deze centrale mogelijk. Collage is een postcoderoosproject. Bewoners uit de directe omgeving doen voor 300 euro per zonne-aandeel mee en dragen zo bij om groene lokale stroom op te wekken. Omdat deelnemers geen energiebelasting betalen over de opgewekte stroom, verdienen zij de inleg na een aantal jaren terug.

Voorafgaand aan de opening krijgen de leerlingen van groep 7/8 les over zonne-energie en over de energiecentrale op het dak van hun school. Medewerkers van ValleiEnergie verzorgen deze speciale les.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 23 februari van 14.30 tot 16.00.

Collectieve inkoopactie Wageningen Noordwest


4 januari 2018

Met de gemeente Wageningen bereiden we in de wijk Noordwest een collectieve inkoopactie voor. We gaan collectieve inkoop starten voor vier maatregelen:

  • zonnepanelen
  • triple glas en kozijnen
  • ventilatiesystemen
  • volledige en hybride warmtepompen.

Op woensdagavond 7 maart zijn alle bewoners van NoordWest van harte welkom op de Nijenoordschool midden in de wijk. Daar zullen we meer vertellen over de actie en uitleggen waarom wij denken dat juist deze maatregelen interessant zijn voor NoordWest.   

Onderzoek geluidswal A12


17 december 2017

Is de geluidswal sterk genoeg om 4000 panelen te dragen?

ValleiEnergie onderzoekt samen met de gemeente Ede de mogelijkheid om ongeveer vierduizend zonnepanelen te plaatsen op de geluidswal langs de A12 in Ede. In december verrichtte bureau Geonius onderzoek naar de sterkte van de geluidswal en de ondergrond. Als uit het onderzoek blijkt dat de geluidswal de zonnepanelen kan dragen, kunnen we de volgende stap zetten. De zorgvuldige ontwikkeling van zo’n groot project kost tijd maar dat hebben we graag over voor de zonnestroom van vierduizend panelen die samen ongeveer 1 miljoen kWh gaan opwekken. De gemeente Ede ziet het project als een unieke mogelijkheid om lokaal duurzame energie op te wekken en te gebruiken. Het project past in de doelstelling om Ede in 2050 energieneutraal te laten zijn.

 

Ook dit jaar de groenste stroom!


24 oktober 2017

Als ValleiEnergie leveren we onze lokale groene stroom via het grootste energiecollectief van Nederland. We zijn trots dat om | nieuwe energie (voorheen Duurzame Energie Unie) in het onafhankelijk onderzoek van WISE, Natuur & Milieu, Greenpeace en de Consumentenbond het rapportcijfer 10 heeft gekregen. In het jaarlijks onderzoek naar duurzaamheid van Nederlandse energieleveranciers zijn 34 leveranciers onderzocht op de onderdelen investeringen, productie, inkoop en levering van energie. Op basis van deze vier onderdelen kregen we net als voorgaande jaren (toen nog Duurzame Energie Unie) een 10!

De inspanningen van ValleiEnergie en de 34 andere coöperaties die samen om | nieuwe energie vormen, worden dus beloond met het hoogst haalbare rapportcijfer. Samen investeren we in duurzame energie zodat we het gebruik van steenkool en aardas terug kunnen dringen. 

Voor meer informatie verwijzen we naar het onderzoeksrapport.

Bouw zonnecentrale Collage Bennekom verloopt voorspoedig


18 oktober 2017

Voor alle panelen een deelnemer, een prachtige herfstzon en een leeg schoolplein vanwege de herfstvakantie. ValleiEnergie is blij dat de bouw van de zonnecentrale Collage in Bennekom na een lange voorbereidingstijd nu werkelijkheid is. Op het dak van het Multifunctioneel centrum Collage liggen 275 panelen. Als deze centrale over enkele weken stroom opwekt, is dat voldoende voor 25 huishoudens met een gemiddeld jaarverbruik.

Ongeveer 55 deelnemers die in de omgeving van Collage wonen maken de bouw van deze centrale mogelijk. Zij doen voor 300 euro per paneel mee en dragen zo bij om groene lokale stroom op te wekken. Omdat deelnemers geen energiebelasting betalen over de opgewekte stroom, verdienen zij de inleg na een aantal jaren terug. Zonnecentrale Collage is de vierde centrale van ValleiEnergie.

Meer informatie over de officiële opening van onze nieuwste zonnecentrale volgt.

 

Opdracht gegeven tot aanleg zonnecentrale Collage


14 juli 2017

Op deze regenachtige zaterdagochtend tweemaal goed nieuws!

1. Opdracht gegeven tot bouw zonnecentrale Collage
Ondanks dat de zon nu niet schijnt hebben we vandaag opdracht gegeven aan installatiebedrijf Masters in Solar om zo snel mogelijk te beginnen met de aanleg van de zonnecentrale op het gebouw Collage in Bennekom. We hebben er alle vertrouwen in dat iedereen die al panelen gekocht heeft in het najaar zijn eerste eigen ValleiStroom kan oogsten!

2. Er kunnen nog mensen meedoen!
Dat is het tweede goede nieuws. Nog niet alle panelen zijn verkocht. Je kunt nog meedoen als je in de juiste postcode woont. Kijk op hier onze website of dat zo is. En daar vind je ook alle andere info over kosten en dergelijke. En je kunt je daar opgeven.

Mocht je vragen hebben, mail deze dan naar info@valleienergie.nl
 

Zonnepark op geluidswal A12


12 juni 2017

Het college van B&W van de gemeente Ede heeft op 12 juni 2017 besloten om medewerking te verlenen aan het initiatief van ValleiEnergie op zo'n 4000 zonnepanelen op de geluidswal langs de A12 te plaatsen. De gemeente zal samen met ValleiEnergie vervolgstappen zetten voor het plan. De panelen krijgen een plaats op de geluidswal aan de A12, aan de  westkant van Cinemec. Wethouder duurzaamheid Leon Meijer: ‘Het plaatsen van zonnepanelen op de geluidswal gaat helpen om Ede nog duurzamer te maken. Daar ben ik heel blij mee. Geweldig ook dat de Coöperatie ValleiEnergie met dit initiatief komt. Als gemeente omarmen we dit plan graag!”.

Postcode
Nagenoeg alle inwoners van Ede komen straks in aanmerking om één of meerdere panelen te kopen. Dit is afhankelijk van hun postcode. Een inwoner die een paneel koopt krijgt korting op de Energiebelasting. Daardoor is de 300 euro per paneel na 10 jaar al terugverdiend. Dit project is vooral interessant voor huurders en eigenaren van woningen die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen. Zij kunnen hiermee toch profiteren van zonne-energie.

Groene energie
Coöperatie ValleiEnergie is vijf jaar geleden opgericht. Deze groep betrokken burgers wekt lokaal groene energie op om het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas en steenkool terug te dringen. Er zijn al eerder acties georganiseerd waarbij inwoners zonnepanelen op daken konden kopen. De gemeente Ede stelt daarbij daken beschikbaar en de coöperatie regelt de plaatsing en de verkoop. Voorbeelden hiervan zijn het dak van de brandweerkazerne en sporthal ’t Riet in Ede. Binnenkort opent de coöperatie er nog twee: op het dak van sporthal de Wulplaan in Ede en het dak van gebouw Collage in Bennekom.

Duurzaam Ede
Het gebruik van zonne-energie past bij het beleid van de gemeente Ede om meer duurzame energie op te wekken. In 2020 moet 20% van alle lokaal gebruikte energie uit zon, wind en biomassa komen. Op dit moment is dit al 11%, meer dan het landelijke gemiddelde van 6%. Naar verwachting kan dit najaar het definitieve besluit genomen worden om het zonnepark te bouwen. Halverwege 2018 kunnen dan de eerste panelen worden verkocht en gebruikt. Bij het plan voor het zonnepark is gebruik gemaakt van een haalbaarheidsstudie. Deze werd door QING  uitgevoerd in opdracht van de gemeente Ede.

 

 

 

Bekijk onze nieuwe zonnecentrale!


Prachtige beelden van de op 19 mei geopende zonnecentrale op het dak van sporthal 't Riet in Ede. Binnenkort nog twee daken? Doe mee!

En bekijk hier de stroomopbrengst.

Zonnecentrale RietZon geopend


19 mei 2017

Opening door Herman Postma

Samen een dak vol zonnepanelen leggen en zo lokaal groene stroom opwekken. Vrijdag 19 mei was het zover, de opening van de tweede collectieve zonnecentrale. Op het dak van sporthal ’t Riet in de Rietkampen in Ede wekt zonnecentrale RietZon, zelfs op een bewolkte dag, de komende jaren groene lokale stroom op. Er liggen 272 panelen.

Zelf geen geschikt dak?
Vijftig deelnemers doen mee voor driehonderd euro per paneel. Zij kiezen voor een collectieve centrale omdat ze zelf geen geschikt dak hebben maar wel stroom op willen wekken met zonnepanelen. De gemeente Ede stelt het dak gratis beschikbaar omdat de zonnecentrales bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente. Coöperatie ValleiEnergie zet zich zonder winstoogmerk in om het gebruik van fossiele brandstoffen als aardgas en steenkool terug te dringen.

Na de openingshandeling door energieambassadeur Herman Postma, kregen de deelnemers de kans om een kijkje op het dak te nemen. Een van de deelnemers telt het aantal panelen op een rij en komt blij tot de conclusie: “Anderhalve rij is van mij”. Het is mooi om de panelen te zien liggen maar misschien is het nog wel leuker te weten dat de stroomopbrengst dagelijks te volgen is via  de link vanaf onze website.

Meedoen kan nog
Bestuurslid Roel Henderickx van ValleiEnergie: “Naast het dak van sporthal ’t Riet, werken we als coöperatie heel hard om op korte termijn nog twee daken vol te leggen. Het gaat om de gymzaal aan de  Wulplaan en gebouw Collage in Bennekom. Er zijn nog panelen beschikbaar en meedoen is ook financieel aantrekkelijk omdat deelnemers gegarandeerd 15 jaar lang de energiebelasting over de opgewekte stroom terug krijgen. Klik hier voor meer informatie over de zonnecentrales in de startblokken.

Opening Zonnecentrale 't Riet


12 mei 2017

Op vrijdag 19 mei wordt de zonnecentrale om 15.00 uur geopend. Iedereen is welkom!

Maandag 1 mei is de bouw van de nieuwe zonnecentrale op het dak van sporthal 't Riet in Ede gestart. Er worden 272 panelen gelegd dankzij de 50 deelnemers aan dit nieuwe project van ValleiEnergie.

Binnenkort wekt deze centrale in de Rietkampen in Ede ValleiStroom op. Naar verwachting zal dat 71 MWh per jaar zijn. 

De centrale op sporthal 't Riet is een van de drie daken in dit nieuwe project van ValleiEnergie. Er komen ook zonnepanelen op het dak van Multifunctioneel Centrum Bennekom en de gymzaal aan de Wulplaan in Ede. Inschrijven kan nog! Meedoen is aantrekkelijk voor bewoners van de postcodes:

3902, 3907, 3911, 6704, 6705, 6708, 6709, 6711 t/m 6718, 6721, 6731, 6733, 6741, 6744, 6745, 6871, 6874

We werken met postcodegebieden omdat we met de collectieve zonnecentrales gebruik gaan maken van de fiscale Regeling verlaagd tarief. Deelname is mogelijk voor huishoudens en andere kleinverbruikers (ondernemers).


Dus: Wel zonnepanelen? Niet op je eigen dak? Doe mee voor 300 euro per paneel en wek lokaal groene stroom op. Meer informatie vind je op de pagina 'Zonnecentrales in de startblokken'.

Mijlpaal voor Energiekazerne Ede: 100.000 kWh ValleiStroom


10 april 2017

De Energiekazerne Ede (onze zonnecentrale op de brandweerkazerne) heeft de eerste 100.000 kWh ValleiStroom geproduceerd. Deze magische grens werd overschreden op 8 april 2017. 

Deze eerste zonnecentrale van ValleiEnergie werd vorig jaar op 31 maart feestelijk geopend. Na een jaar (en een week) is de verwachte jaaropbrengst van 100.000 kWh daadwerkelijk gehaald. Als we uitgaan van een gemiddeld stroomverbruik van 3500 kWh per gezin, heeft de Energiekazerne dus alle benodigde stroom voor een jaar geleverd aan ruim 28 gezinnen. 

Dat is een mooi begin maar ValleiEnergie wil meer! Daarom zijn we blij dat de gemeente Ede alweer nieuwe daken beschikbaar heeft gesteld voor zogenaamde postcoderoosprojecten. Voor het dak van sporthal 't Riet zijn nog enkele panelen beschikbaar maar de aanleg is al gestart! Deze centrale zal vanaf begin mei ValleiStroom op gaan wekken.

Je kunt ook nog inschrijven voor de daken van Multifunctioneel Centrum Bennekom Collage en de gymzaal aan de Wulplaan in Ede. Wel zonnepanelen? Niet op je eigen dak? Doe mee voor 300 euro per paneel en wek lokaal groene stroom op. Meer informatie vind je op de pagina 'Zonnecentrales in de startblokken'.

Lekt er warmte uit je woning? Ontdek het met een warmtescan


23 januari 2017

Leden van coöperatie ValleiEnergie kunnen gebruik maken van een mooi aanbod. Voor 100 euro kun je een warmtescan laten maken van je huis en krijg je advies over warmtelekken die aangepakt kunnen worden.
Een warmtescan is een foto met een speciale infraroodcamera. Deze camera ziet infrarood licht en kan daarmee de temperatuur berekenen. De goed geïsoleerde delen van een huis lekken geen warmte en zijn dus aan de buitenkant koud. Minder goed geïsoleerde delen zijn warmer. Op de foto is goed te zien dat glas niet zo'n goede isolatie is. De kleur blauw betekent dat de temperatuur laag is en de kleuren rood en wit betekenen dat de warmte van binnen naar buiten lekt. Deze plekken komen in aanmerking voor dubbel glas, isolatie, radiatorfolie of andere maatregelen. 
Speciaal voor leden van Coöperatie ValleiEnergie maakt Teun van Roekel voor 100 euro een warmtescan met een advies over warmtelekken die aangepakt zouden kunnen worden. Dat kan als het temperatuurverschil tussen buiten en binnen minstens 15 graden is, dus ongeveer van november tot maart.  Heb je belangstelling? Stuur een mail naar Teun@ValleiEnergie.nl

 

Zonnecentrales in de startblokken, schrijf nu in voor de laatste panelen


19 januari 2017

De nieuwe zonnecentrales in Bennekom en Ede staan in de startblokken. Een groot deel van de panelen is gereserveerd. Nog meedoen? Laat het ons snel weten via je inschrijving. 

Er zijn inmiddels meer dan 60 deelnemers die samen gaan investeren. Ook zijn de laatste afspraken met de gemeente Ede gemaakt en is al opdracht verstrekt aan Liander om de aansluitingen te maken. Kortom, de 3 zonnecentrales (Collage Bennekom, gymzaal Wulplaan Ede en sporthal 't Riet Ede) gaan door en we zijn al gestart met de uitvoering, zodat we klaar zijn voordat de zon weer volop schijnt.

Meer informatie vind je op de pagina nieuwe zonnecentrales.

 

Nieuwe zonnecentrales in Ede en Bennekom


25 november 2016

Groene energie opwekken in de buurt? Dat kan met de nieuwe zonnecentrales van Coöperatie ValleiEnergie die in de startblokken staan. De gemeente Ede stelt de drie daken kosteloos ter beschikking om stroom uit zon te produceren. Coöperatie ValleiEnergie regelt zonder winstoogmerk dat de zonnecentrales ValleiStroom gaan opwekken.

Het gaat in totaal om ruim 700 zonnepanelen op de daken van Sporthal ’t Riet in Ede, Gymzaal Startpunt aan de Wulplaan in Ede en MFC Collage aan de Hogeweg in Bennekom. De investering per paneel is driehonderd euro. Dat is inclusief installatie, onderhoud en verzekering. Zonnepanelen reserveren kan via deze link.

Iedereen kan zo profiteren van zonne-energie
Met de zonnecentrales kan iedereen profiteren van zonne-energie. Dus ook als je zelf geen geschikt dak hebt, of de installatie en het onderhoud liever uit handen geeft. En hoe meer mensen meedoen, hoe meer projecten we kunnen starten! Het streven van coöperatie ValleiEnergie is om het gebruik van fossiele brandstoffen in de Vallei terug te dringen.

Automatische verrekening
De ValleiStroom van de panelen op de zonnecentrale wordt verkocht aan de Duurzame Energie Unie. Daarvoor krijg je jaarlijks een vergoeding. Daarnaast garandeert de overheid voor dergelijke collectieve projecten 15 jaar lang een energiebelasting van 0. Dit voordeel wordt automatisch verrekend via de energierekening. Dit voordeel geldt voor particulieren en bedrijven tot 10.000 kWh/jaar die wonen in een bepaald postcodegebied rondom de zonnecentrales. Om dit administratief te kunnen regelen moet je energieklant van ValleiEnergie /Duurzame Energie Unie worden. 

Postcodegebieden
Deelname is mogelijk voor huishoudens en andere kleinverbruikers (ondernemers). Aangezien de collectieve zonne-energiecentrales gebruik gaan maken van de fiscale Regeling verlaagd tarief, is deelname aantrekkelijk voor adressen in de volgende postcodegebieden:

3902, 3907, 3911, 6704, 6705, 6708, 6709, 6711 t/m 6718, 6721, 6731, 6733, 6741, 6744, 6745, 6871, 6874

Meer weten? Meedoen?
Meer informatie vind je op de pagina over energie opwekken. Je kunt daar ook zien hoeveel energie er al opgewekt wordt door zonnecentrales op de daken van de brandweerkazerne in Ede en de tennishal in Bennekom.

Duurzame Energie Unie ook dit jaar groenste energieleverancier


27 oktober 2016

In het onafhankelijk onderzoek van de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en Wise heeft Duurzame Energie Unie net als vorig jaar het rapportcijfer 10 gekregen.

Duurzame Energie Unie (ook wel DE Unie) verkoopt stroom voor 28 lokale energie coöperaties die zelf 100% groene stroom leveren. ValleiEnergie is een van de lokale coöperaties. Duurzame Energie Unie handelt uitsluitend in wind- en zonne energie. Zowel voor de inkoop als de levering heeft Duurzame Energie Unie het maximale cijfer gekregen. Consumenten kunnen via DE Unie direct duurzame energie afnemen van het lokale energiebedrijf uit hun eigen regio.

Investeringen, productie, inkoop en levering

Het onderzoek beoordeelt de duurzaamheid van de stroomleveranciers op vier cruciale bedrijfsonderdelen: investeringen, productie, inkoop en levering. Samen leveren deze een eindcijfer op aan de hand waarvan wordt beoordeeld welke stroomleveranciers voorlopers zijn op het gebied van duurzaamheid en welke bedrijven achterblijven. De maatschappelijke organisaties die het onderzoek uitvoeren, willen met de resultaten inzicht bieden in de stroommarkt. Daarmee kunnen consumenten goed geïnformeerd kiezen voor een echt duurzame leverancier. De organisaties adviseren bewuste consumenten dan ook om over te stappen naar één van de hoog scorende bedrijven uit de ranking.

Meer informatie vind je in het

Meer informatie vind je in het onderzoeksrapport.

 

Zoeken

Nieuwsbrief ontvangen?

Klanten vertellen...

Ik vind de Energiekazerne een mooi initiatief van ValleiEnergie en de Gemeente Ede.  Mijn eigen dak was totaal ongeschikt voor zonnepanelen, ik ben meteen met 18 panelen ingestapt.

Hans Kropman
Naar alle klanten vertellen... »